20/2019

Piotr Bojarski, wiceprezes do spraw technicznych Polskiej Grupy Górniczej: ? Uważam, że zgazowanie węgla należy połączyć ze współspalaniem śmieci.