21/2019

Rafał Gąsior, dyrektor Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii PGG: – Jesteśmy częścią organizmu Polskiej Grupy Górniczej.