22/2019

Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR PGG: – Polską Grupę Górniczą budujemy na wiedzy. To najstabilniejszy fundament każdej firmy.