22/2023

Tomasz Rogala, prezes PGG: – Sytuacja rynkowa pokazuje, że założenia przyświecające umowie społecznej dla górnictwa były poprawne.