23/2018

foto: Archiwum PGG

Unia Europejska nie zatrzyma zmian klimatu

Państwa starej Unii Europejskiej forsują koncepcję gospodarki zeroemisyjnej. Kilka dni przed szczytem klimatycznym w Katowicach Komisja Europejska poinformowała, że według nowej strategii klimatycznej do 2050 roku Unia Europejska stanie się neutralna w emisji gazów cieplarnianych. Do 2030 roku emisja dwutlenku węgla ma się zmniejszyć o 45 proc. Co oznacza gospodarka zeroemisyjna? Dwutlenek węgla będzie magazynowany, a to, co będzie emitowane do atmosfery, ma być pochłaniane przez rośliny. Taka propozycja oznacza praktycznie eliminację węgla z gospodarki. Czy to realny pomysł? Na temat węgla w gospodarce europejskiej wiele razy wypowiadał się Tomasz Rogala, prezes PGG i prezydent Euracoal. Przypominamy najważniejsze tezy z jego wystąpień.