23/2020

Górnicy z JSW wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali akcję barbórkową.