23/2023

Marek Wesoły, wiceminister MAP: – W przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze dla górnictwa. Autopoprawka do złożonego już projektu budżetu zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu rządu i skierowana do Sejmu.