24/2023-1/2024

Przyszłość PGG w rękach parlamentu: – Jeżeli Sejm nie zmieni na czas przepisów, z początkiem przyszłego roku wymagalne stanie się prawie 820 mln złotych długu Polskiej Grupy Górniczej wobec ZUS oraz ponad 650 mln złotych z jednomiliardowej pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju.