Zdjęcie: Ministerstwo Energii

Konsultacje zamiast konfrontacji

Największe napięcia zostały rozładowane. Nie będzie dalszych zmian w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
? Chciałbym, aby informacja o przezwyciężeniu kryzysu była równie szeroko rozpowszechniana, jak były rozpowszechniane informacje o narastających tarciach między reprezentatywnymi organizacjami związkowymi a akcjonariuszem większościowym ? pisze poseł Grzegorz Matusiak. ? W czasie narastania konfliktu wokół zarządu JSW wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, poseł Grzegorz Janik i ja staraliśmy się, aby zamiast emocji decydujące znaczenie miały racjonalne argumenty. Uważam, że mamy swój udział w zapobieżeniu niekontrolowanemu rozwojowi wypadków ? podkreśla Grzegorz Matusiak.