Elisa Ferreira, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki spójności i reform: – Musimy zaangażować wszystkich – od górników po burmistrzów, aby pracowali wspólnie.