Elisa Ferreira, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki spójności i reform: ? Musimy zaangażować wszystkich ? od górników po burmistrzów, aby pracowali wspólnie.