Sejm ustanowił system wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego. Ponad 30 mld złotych dla kopalń.