Europoseł Grzegorz Tobiszowski: – Reforma systemu EU ETS grozi pogłębieniem kryzysu. Zyski zbijają instytucje finansowe spoza UE i dalej będą się bogacić. System trzeba reformować, ale zupełnie inaczej.