Foto: Dawid Lach / JSW SA

Dlaczego warto inwestować w nową kopalnię?

Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Inwestując w poszerzenie bazy zasobowej, inwestujemy w przyszłość. Węgiel koksowy jest na unijnej liście surowców krytycznych. Unia Europejska importuje obecnie prawie 40 mln ton tego surowca, głównie z USA, Kanady i Australii. To oznacza, że jest duży rynek, na którym możemy znaleźć miejsce. W związku z tym stawiamy na udostępnianie nowych złóż. Produkcja dodatkowych kilku milionów ton węgla koksowego na pewno zostanie wchłonięta przez głównych producentów koksu i koncerny hutnicze w Europie. JSW dąży do tego, aby zwiększyć udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu 85 proc. To jeden z naszych najważniejszych celów zapisanych w strategii Grupy Kapitałowej JSW. Budowa nowej kopalni Bzie-Dębina jest wśród projektów umożliwiających realizację tego zadania.