Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność: – Zielony Ład czy rewolucja socjalistyczna?