Artur Dyczko, p.o. prezesa JSW SA, wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych: – Dobra przeszłość nie gwarantuje dobrej przyszłości.