WFOŚIGW w Katowicach dofinansuje zespół ?Śląsk?

Ponad 325 tys. zł dofinasowania z WFOŚiGW w Katowicach otrzyma Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Umowę w tej sprawie podpisali uroczyście w Koszęcinie dyrektor Zespołu Zbigniew Cierniak i Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu. Środki zostaną przeznaczone na prace przy zieleni w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, a jej całkowity koszt to ponad 400 tys. zł.
– O takie parki jak ten w Koszęcinie, posiadające wiekowy drzewostan, musimy zadbać szczególnie. To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony przyrody. Nasza dotacja pozwoli m.in. na pielęgnację, zakup i sadzenie nowych drzew, cięcia sanitarne usuwające suche, uszkodzone i chore pędy. W ramach tego zadania zaplanowana została również pielęgnacja trawników oraz czyszczenie rowów melioracyjnych przy przepustach pod alejkami i przepustów ? wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Łączny koszt inwestycji to 408,8 tys. zł, z czego 325,7 tys. zł zapewni WFOŚiGW w Katowicach. Resztę, ponad 83 tys. zł, zespół wyasygnuje z własnych środków. Położony w centrum Koszęcina Zespół Pałacowo-Parkowy, który jest siedzibą zespołu ?Śląsk?, ma powierzchnię niemal 12,5 ha. Wokół pałacu rozpościera się wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską 10-hektarowy park w stylu angielskim. Znajduje się tam około 900 drzew i krzewów, w tym wiele cennych gatunkowo. Najczęściej występujące to: dęby szypułkowe, klony, jesiony, buki, graby, lipy, buki, daglezje i platany. Na terenie parku znajduje się też 11 pomników przyrody. Największą grupę drzew stanowią drzewa ponad 100 oraz 200 letnie i starsze ? tak zwany starodrzew, który podczas silnych wiatrów jest narażony na zniszczenie.
– Jest to przestrzeń żywa, z wieloma zabytkowymi okazami, która wymaga szczególnej troski i – z biegiem czasu – kolejnych nakładów finansowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że wraz z pozyskaniem wsparcia ze strony WFOŚiGW w Katowicach – za które jesteśmy bardzo wdzięczni – będziemy mogli zadbać o park na najwyższym poziomie. Dzięki wykonanym pracom nie tylko zadbamy o urodę parku, ale także o bezpieczeństwo naszych gości korzystających z pleneru wokół pałacu. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do minimalnego, rocznego wskaźnika 150 tysięcy odwiedzających nas podczas imprez plenerowych, koncertów, festiwali, warsztatów i wszelkich innych przedsięwzięć, które Zespół „Śląsk” realizuje w swojej pięknej siedzibie ? mówi Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu ?Śląsk?.
Od czerwca 2014 roku w parku były wykonywane przede wszystkim niezbędne bieżące prace przy zieleni zabytkowej. W 2019 roku wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki zadrzewieniem i koncepcją nowych nasadzeń. Dokumentacja ta wskazała na pilną konieczność przeprowadzenia kolejnych specjalistycznych prac – pielęgnacji drzew, usunięcia drzew chorych, suchych i zagrażających bezpieczeństwu, wykonania nowych nasadzeń oraz przesadzenia drzew ze względu na kolizyjność z innymi drzewami.