Umowa o ujarzmianiu metanu z pokładów węgla

Polska Grupa Górnicza i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego. Uroczystość odbyła się w Krakowie, w czasie XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. ?Umowa pomiędzy PGNiG i PGG przewiduje wykonanie systemu otworów składającego się z odwiertu pionowego i połączonego z nim intersekcyjnie odwiertu horyzontalnego. Po odwierceniu otworów i wykonaniu kompletu badań geofizycznych i badań laboratoryjnych w otworze horyzontalnym przeprowadzony zostanie zabieg intensyfikacyjny, którego celem będzie stymulacja przypływu metanu do otworu? ? poinformowały obie spółki w oficjalnym komunikacie. Po zakończeniu pierwszego etapu prac PGNiG przeprowadzi testy produkcyjne, aby ustalić potencjał odmetanowania pokładów węgla przewidzianych do eksploatacji. ?Prace będą prowadzone na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Ruda, ruch Bielszowice, w obrębie zachodniej części złoża węgla kamiennego Zabrze-Bielszowice. PGG planuje rozpocząć eksploatację ścian w tej partii złoża po 2026 roku? ? poinformowała Polska Grupa Górnicza.