Umacniać pozycję JSW, nie zawieść oczekiwań załogi

– Górnicy pracują dla swoich rodzin. „Uczciwa i ciężka praca ma służyć naszym najbliższym. Im bardziej firma umożliwia nam realizację życiowych marzeń, tym bardziej jesteśmy z nią związani. Działalność gospodarcza powinna być podporządkowana pożytkowi ludzi. Jeżeli pan uzna takie przesłanie za motto swej misji w zarządzie, może pan liczyć na poparcie załogi” – powiedział mi jeden z górników. Przez lata jego słowa były dla mnie mottem w codziennej pracy – zapewnia Artur Wojtków, kandydat na wiceprezesa z wyboru załogi. – Wziąłem sobie do serca przesłanie górnika. Wyznaczało cel moich działań. Świadczy o tym dorobek mojej pracy – podkreśla Artur Wojtków.