Hanna Firlus, dyrektor ds. ekonomiczno-pracowniczych KWK Wujek: ? W ubiegłym roku bardzo rozwinęliśmy możliwości pola szkoleniowego, mocno je doposażając.