Profesor Stanisław Prusek, dyrektor GIG: ? Zgazowanie może być racjonalnym sposobem zagospodarowania węgla.