Profesor Stanisław Prusek, dyrektor GIG: – Zgazowanie może być racjonalnym sposobem zagospodarowania węgla.