Jacek Pytel, prezes Południowego Koncernu Węglowego SA: – Wykorzystaliśmy krótkotrwałą koniunkturę na węgiel.