Pandemia nie zmienia priorytetów nadzoru górniczego: Inspektorzy ponad 1,2 tys. razy kontrolowali działania antycovidowe w kopalniach. Zawsze, także w tak niestandardowych okolicznościach, do jakich należy czas pandemii, bezpieczeństwo pracy załóg górniczych, a co za tym idzie zdrowie i życie górników, to priorytety działalności urzędów nadzoru górniczego.