Fundusz wspiera młodych strażaków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął realizację pilotażowego Programu dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Środki mają być przeznaczone na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji sięgające 80 proc. kosztów kwalifikacyjnych. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.

– Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali ? wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie można uzyskać do 15 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są Gminy i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Wnioski można składać do 11 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
Szczegóły na stronie: https://bit.ly/2QS0vke