Jest już znany skład nowego Zarządu PGG S.A.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. podczas posiedzenia 11 marca 2024 roku, podjęła uchwały o powołaniu: na stanowisko Prezesa Zarządu PGG S.A od 18 marca 2024 roku – Pana Leszka Pietraszka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży od 18 marca 2024 roku – Panią Iwonę Szczygioł oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGG S.A. ds. Finansowych od 1 kwietnia 2024 roku – Pana Bartosza Kępę.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu PGG S.A. z dniem 17 marca 2024 roku Prezesa Tomasza Rogali oraz z dniem 31 marca 2024 roku Wiceprezesa Zarządu PGG S.A. ds. Finansowych Andrzeja Paniczka.
Tym samym nowy Zarząd PGG S.A. będzie liczył 4 osoby w składzie:
Prezes Zarządu PGG S.A. – Leszek Pietraszek
Wiceprezes Zarządu PGG S.A. ds. finansowych – Bartosz Kępa
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży – Iwona Szczygioł
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji – Rajmund Horst
Warto przypomnieć, że uchwały o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: Prezesa Zarządu PGG S.A., Wiceprezesa Zarządu PGG S.A. ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży, Rada Nadzorcza PGG S.A. podjęła 16 lutego 2024 roku. Wtedy też odwołała ze składu Zarządu spółki Wiceprezesa ds. Pracowniczych Jerzego Janczewskiego oraz Wiceprezesa ds. Sprzedaży Adama Gorszanowa.
W sumie w ogłoszonych konkursach na Prezesa Zarządu PGG S.A., Wiceprezesa ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży zgłosiło się 20 kandydatów.