Tak dla Czystego Powietrza

Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje prace w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji – ?Tak dla Czystego Powietrza?. Nowością tegorocznej edycji konkursu jest możliwość udziału w nim nie tylko uczniów szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego, ale także dzieci w wieku przedszkolnym. Do wygrania nagrody o łącznej wartości ponad 12 tys. zł.
– Konkurs do tej pory był przeznaczony dla uczniów do 15 roku życia. Ale jako, że zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań dotyczących przedszkolaków, to w tym roku postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci najmłodsi będą mogli się wykazać umiejętnościami plastycznymi ? wyjaśnia Przewodnicząca Jury Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura WFOŚiGW w Katowicach.
W tym roku konkurs podzielony został łącznie na sześć kategorii wiekowych: A ? dzieci w wieku przedszkolnym, B ? 6-7 lat, C ? 8-9 lat, D ? 10-11 lat, E­ ? 12-13 lat oraz kategoria F ? przeznaczona dla najstarszych dzieci w wieku 14- 15 lat. Do wygrania nagrody o wartości od 200 do 700 zł w zależności od kategorii. Łącznie Fundusz przeznaczył w tym roku ponad 12 tys. zł. Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zgodnie z Regulaminem, prace muszą być dostarczone do WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu Funduszu). Ogłoszenie wyników ? zaplanowano na grudzień.
W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 217 prac. Jury przyznało łącznie 25 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach. Pierwsza edycja, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu, odbyła się w 2019 roku.
Regulamin konkursu na stronie: https://bit.ly/3nOeXGq