16-31 października

Ekopaliwa  Wodór paliwem przyszłości Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej – produkuje ponad 3,5 mln ton koksu rocznie. Z towarzyszącego mu gazu koksowniczego można odzyskać wodór, który jest bardzo obiecującym...
20/2019

20/2019

Piotr Bojarski, wiceprezes do spraw technicznych Polskiej Grupy Górniczej: – Uważam, że zgazowanie węgla należy połączyć ze współspalaniem śmieci.