1-15 maja 2017 roku

23. edycja Zielonych czeków

Ziemiańskie czeki

Katowice, poniedziałek, 24 kwietnia, Dzień Ziemi. Dwunastu przyjaznych jej oraz wszelkiemu żywemu stworzeniu ludzi zostało obdarowanych (indywidualnie lub w zespołach) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonymi czekami. Jedenastu następnych uhonorowano dyplomami uznania.

Kwietniowe rozdanie było już 23. edycją ogłaszanego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu nagradzającego osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej. Kapitule nagrody rekomendują liderzy organizacji ekologicznych, samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz środowisk naukowych. I chociaż każdy czek jest realnym zleceniem wypłaty konkretnej kwoty (od 5 do 7,5 tys. złotych), to ich adresaci zgodnie przekonują, że dla nich liczy się nade wszystko satysfakcja z dostrzeżenia i docenienia ich aktywności, natomiast same pieniądze i tak deklarują przeznaczyć na dalszą działalność na rzecz środowiska.
Od 1994 roku Zielonymi czekami zostało wyróżnionych indywidualnie lub zespołowo już ponad 250 osób. W najnowszej edycji do konkursowej kapituły wpłynęło 38 nominacji. Liczba zgłoszeń cieszy prezesa WFOŚiGW w Katowicach, Andrzeja Pilota, ponieważ ? jak podkreśla ? jest świadectwem żywotności i rosnącej popularności konkursu, a co najważniejsze ? potwierdza rosnącą liczbę ludzi z zatroskaniem spoglądających na stan środowiska naturalnego na Śląsku i gotowych angażować się na rzecz jego poprawy. Prezes żartobliwie dodaje, że ów natłok zgłoszeń bywa dla kapituły kłopotliwy, ponieważ musi ona rzetelnie ocenić zróżnicowane formy aktywności nominatów i wybrać spośród nich laureatów. Lista laureatów na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2084-zielone-czeki-2017-wreczone.html.

?

Rozmowa z laureatem Zielonych czeków
Rycerz czystego powietrza

Rozmowa z Patrykiem Białasem, laureatem Zielonego czeku w kategorii działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
??W parze z młodością ? a taką właśnie widzę twarz ? zwykle idzie entuzjazm. Czy tę cechę nagrodziła czekiem kapituła?
??W pewnym sensie tak. Myślę jednak, że przede wszystkim naszą aktywność. Mówię ?naszą?, ponieważ odbieram go w imieniu Katowickiego Alarmu Smogowego, a więc wszystkich 21 wolontariuszy, którzy regularnie pracują w kampanii ?Czyste powietrze w Katowicach? oraz dalszych 86 przyjaciół, którzy czynnie nas wspierają. Zwą nas rycerzami czystego powietrza, więc nie będę się odżegnywał od entuzjazmu.
??Na czym polegają wasze potyczki?
??Na co dzień zajmujemy się uświadamianiem i edukowaniem katowiczan, a szerzej ? Ślązaków, jakie zagrożenie dla ich zdrowia i życia niesie smog i zanieczyszczone powietrze.
??Jak praktycznie wygląda wasza aktywność?
??Urządzamy happeningi, wydarzenia kulturalne w ramach cyklu ?Artyści dla świeżego powietrza?, z edukacyjnym przesłaniem koncertujemy dla najmłodszych, począwszy od przedszkoli, po wyższe uczelnie. Dzieci i młodzież są najwdzięczniejszymi adresatami naszych zabiegów, choć naszymi wielkimi sojusznikami są również seniorzy. Czek na pewno się przyda.

Rozmowa z laureatem Zielonych czeków
Wśród ptasiej menażerii

Rozmowa z dr. Jackiem Betleją, laureatem Zielonego czeku w kategorii prac naukowo-badawczych.
??Wartość czeku trzeba będzie podzielić na jeszcze dwóch członków zespołu ? Radosława Gwoździa i Szymona Beucha.
??Z tym nie będzie kłopotu. Owszem, nagroda jest zespołowa, niemniej oprócz tego, że wywodzimy się z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, to jesteśmy zarazem trójką przyjaciół. Kłopotu nie będzie tym bardziej, że wspólnie dzielimy jednakową satysfakcję, że to, co robimy już od 35 lat, zostało docenione, natomiast pieniądze i tak przeznaczymy na kontynuację działalności wydawniczej. W tym sensie prestiż jest dla nas główną wartością nagrody.
??Obcowanie z ptasią menażerią samo w sobie jest zapewne fascynującym zajęciem.
??To prawda, zwłaszcza jeśli się to kocha. Nasza działalność polega nie tylko na obserwacjach i badaniu ptaków. Ich wyniki traktujemy jako materiał opracowań i publikacji naukowych. Naszą chlubą jest zwłaszcza pismo ?Ptaki Śląskie?, jedno z trzech najwyżej notowanych w kraju naukowych periodyków ornitologicznych.
??Ptaki zapewne nie znają granic.
??Toteż ów przymiotnik stosuję w sensie umownym, traktując Śląsk jako szczególny region ornitologiczny. Nasze koło jest organizacją regionalną, niemniej prowadzone obserwacje i badania obejmują Górny i Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę. Naszym celem jest stworzenie monografii poświęconej właśnie ptakom Śląska.


28 nagrodzonych projektów i pięć wyróżnień

Konkurs ?Zielona pracownia_projekt?
dla szkół rozstrzygnięty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 2015 roku organizuje konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego ?Zielona pracownia_projekt? oraz ?Zielona pracownia?. Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych projektów ekopracowni i ich sfinansowanie. Powstające w szkołach stanowiska mają podnosić świadomość ekologiczną uczniów, stwarzając możliwość bardziej kreatywnej pracy w atrakcyjnych warunkach. Pracownie tworzone są na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych i geologicznych.

Na tegoroczną edycję konkursu ?Zielona pracownia_projekt? wpłynęła rekordowa liczba prac, bo aż 132 ? blisko dwa razy większa niż w ubiegłym roku. Znowu zgłoszenia składane były zarówno z miast, jak i z gmin wiejskich.
W tym roku na nagrody przeznaczono 180 tys. złotych, a laureaci mogli liczyć na kwoty do 6500 złotych oraz prawo do udziału w konkursie ?Zielona pracownia?, w którym nagrodą jest dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 złotych. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu ?Zielona pracownia_projekt?.
Fundusz stara się nagradzać autorów najciekawszych pomysłów na zagospodarowanie sali lekcyjnej na cele ekologiczne, oceniając wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Przyznane dotacje zostaną przeznaczone na utworzenie i modernizację sal poprzez zakup nowoczesnego sprzętu (tablic interaktywnych, projektorów, sprzętu komputerowego), pomocy dydaktycznych (zestawów doświadczalnych, mikroskopów, odczynników, okazów przyrodniczych, modeli organów) wsparte wyposażeniem pracowni w nowoczesne i ergonomiczne meble.
Lista laureatów na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2077?28-nagrodzonych-projektow-i-5-wyroznien.html.