1-15 maja 2017 roku

23. edycja Zielonych czeków

Ziemiańskie czeki

Katowice, poniedziałek, 24 kwietnia, Dzień Ziemi. Dwunastu przyjaznych jej oraz wszelkiemu żywemu stworzeniu ludzi zostało obdarowanych (indywidualnie lub w zespołach) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonymi czekami. Jedenastu następnych uhonorowano dyplomami uznania.

Kwietniowe rozdanie było już 23. edycją ogłaszanego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu nagradzającego osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej. Kapitule nagrody rekomendują liderzy organizacji ekologicznych, samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz środowisk naukowych. I chociaż każdy czek jest realnym zleceniem wypłaty konkretnej kwoty (od 5 do 7,5 tys. złotych), to ich adresaci zgodnie przekonują, że dla nich liczy się nade wszystko satysfakcja z dostrzeżenia i docenienia ich aktywności, natomiast same pieniądze i tak deklarują przeznaczyć na dalszą działalność na rzecz środowiska.
Od 1994 roku Zielonymi czekami zostało wyróżnionych indywidualnie lub zespołowo już ponad 250 osób. W najnowszej edycji do konkursowej kapituły wpłynęło 38 nominacji. Liczba zgłoszeń cieszy prezesa WFOŚiGW w Katowicach, Andrzeja Pilota, ponieważ – jak podkreśla – jest świadectwem żywotności i rosnącej popularności konkursu, a co najważniejsze – potwierdza rosnącą liczbę ludzi z zatroskaniem spoglądających na stan środowiska naturalnego na Śląsku i gotowych angażować się na rzecz jego poprawy. Prezes żartobliwie dodaje, że ów natłok zgłoszeń bywa dla kapituły kłopotliwy, ponieważ musi ona rzetelnie ocenić zróżnicowane formy aktywności nominatów i wybrać spośród nich laureatów. Lista laureatów na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2084-zielone-czeki-2017-wreczone.html.

Rozmowa z laureatem Zielonych czeków
Rycerz czystego powietrza

Rozmowa z Patrykiem Białasem, laureatem Zielonego czeku w kategorii działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
– W parze z młodością – a taką właśnie widzę twarz – zwykle idzie entuzjazm. Czy tę cechę nagrodziła czekiem kapituła?
– W pewnym sensie tak. Myślę jednak, że przede wszystkim naszą aktywność. Mówię „naszą”, ponieważ odbieram go w imieniu Katowickiego Alarmu Smogowego, a więc wszystkich 21 wolontariuszy, którzy regularnie pracują w kampanii „Czyste powietrze w Katowicach” oraz dalszych 86 przyjaciół, którzy czynnie nas wspierają. Zwą nas rycerzami czystego powietrza, więc nie będę się odżegnywał od entuzjazmu.
– Na czym polegają wasze potyczki?
– Na co dzień zajmujemy się uświadamianiem i edukowaniem katowiczan, a szerzej – Ślązaków, jakie zagrożenie dla ich zdrowia i życia niesie smog i zanieczyszczone powietrze.
– Jak praktycznie wygląda wasza aktywność?
– Urządzamy happeningi, wydarzenia kulturalne w ramach cyklu „Artyści dla świeżego powietrza”, z edukacyjnym przesłaniem koncertujemy dla najmłodszych, począwszy od przedszkoli, po wyższe uczelnie. Dzieci i młodzież są najwdzięczniejszymi adresatami naszych zabiegów, choć naszymi wielkimi sojusznikami są również seniorzy. Czek na pewno się przyda.

Rozmowa z laureatem Zielonych czeków
Wśród ptasiej menażerii

Rozmowa z dr. Jackiem Betleją, laureatem Zielonego czeku w kategorii prac naukowo-badawczych.
– Wartość czeku trzeba będzie podzielić na jeszcze dwóch członków zespołu – Radosława Gwoździa i Szymona Beucha.
– Z tym nie będzie kłopotu. Owszem, nagroda jest zespołowa, niemniej oprócz tego, że wywodzimy się z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, to jesteśmy zarazem trójką przyjaciół. Kłopotu nie będzie tym bardziej, że wspólnie dzielimy jednakową satysfakcję, że to, co robimy już od 35 lat, zostało docenione, natomiast pieniądze i tak przeznaczymy na kontynuację działalności wydawniczej. W tym sensie prestiż jest dla nas główną wartością nagrody.
– Obcowanie z ptasią menażerią samo w sobie jest zapewne fascynującym zajęciem.
– To prawda, zwłaszcza jeśli się to kocha. Nasza działalność polega nie tylko na obserwacjach i badaniu ptaków. Ich wyniki traktujemy jako materiał opracowań i publikacji naukowych. Naszą chlubą jest zwłaszcza pismo „Ptaki Śląskie”, jedno z trzech najwyżej notowanych w kraju naukowych periodyków ornitologicznych.
– Ptaki zapewne nie znają granic.
– Toteż ów przymiotnik stosuję w sensie umownym, traktując Śląsk jako szczególny region ornitologiczny. Nasze koło jest organizacją regionalną, niemniej prowadzone obserwacje i badania obejmują Górny i Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę. Naszym celem jest stworzenie monografii poświęconej właśnie ptakom Śląska.


28 nagrodzonych projektów i pięć wyróżnień

Konkurs „Zielona pracownia_projekt”
dla szkół rozstrzygnięty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 2015 roku organizuje konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego „Zielona pracownia_projekt” oraz „Zielona pracownia”. Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych projektów ekopracowni i ich sfinansowanie. Powstające w szkołach stanowiska mają podnosić świadomość ekologiczną uczniów, stwarzając możliwość bardziej kreatywnej pracy w atrakcyjnych warunkach. Pracownie tworzone są na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych i geologicznych.

Na tegoroczną edycję konkursu „Zielona pracownia_projekt” wpłynęła rekordowa liczba prac, bo aż 132 – blisko dwa razy większa niż w ubiegłym roku. Znowu zgłoszenia składane były zarówno z miast, jak i z gmin wiejskich.
W tym roku na nagrody przeznaczono 180 tys. złotych, a laureaci mogli liczyć na kwoty do 6500 złotych oraz prawo do udziału w konkursie „Zielona pracownia”, w którym nagrodą jest dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 złotych. 20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu „Zielona pracownia_projekt”.
Fundusz stara się nagradzać autorów najciekawszych pomysłów na zagospodarowanie sali lekcyjnej na cele ekologiczne, oceniając wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Przyznane dotacje zostaną przeznaczone na utworzenie i modernizację sal poprzez zakup nowoczesnego sprzętu (tablic interaktywnych, projektorów, sprzętu komputerowego), pomocy dydaktycznych (zestawów doświadczalnych, mikroskopów, odczynników, okazów przyrodniczych, modeli organów) wsparte wyposażeniem pracowni w nowoczesne i ergonomiczne meble.
Lista laureatów na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2077‒28-nagrodzonych-projektow-i-5-wyroznien.html.