16-31 grudnia 2017 roku

Rozmowa z Andrzejem Pilotem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Przełom w ochronie powietrza Nowy Górnik: Coraz więcej osób nosi maski antysmogowe, ale mijający rok wydaje się lepszy dla jakości powietrza. Jak pan...

1-15 grudnia 2017 roku

Nowoczesne metody przetwarzania odpadów Odpady mają przyszłość Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) zakłada odzyskiwanie z odpadów najbardziej wartościowych surowców i przetwarzanie ich ponownie na produkty. Zastosowanie nowoczesnych...

16-30 listopada 2017 roku

Uprawa roślin energetycznych Rozszumiały się wierzby energetyczne Aby ludzka cywilizacja funkcjonowała, niezbędna jest energia. Istnieje wiele jej rodzajów ? cieplna, elektryczna, jądrowa. Państwa rozwinięte są obecnie uzależnione od paliw konwencjonalnych, jak ropa,...

1-15 listopada 2017 roku

Natura na hałdach Co górnictwo zabierze, powinno oddać Charakterystycznym elementem śląskiego krajobrazu są pogórnicze hałdy ? kopiec w Rydułtowach należy do najwyższych w Europie. Tworzy je masa skalna wydobyta spod ziemi razem z węglem. Każdej wydobytej tonie węgla...

16-31 października 2017 roku

Odmetanowywanie kopalń Cenny metan z Budryka W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rocznie wychwytuje się 180 mln m3 niebezpiecznego, łatwopalnego metanu, co daje ok. 40-proc. efektywność odmetanowania. Wchodząca w skład JSW KWK Budryk jest najgłębszą kopalnią...

1-15 października 2017 roku

Ślad ekologiczny człowieka Długi trzeba spłacać W tym roku już od 2 sierpnia ludzkość żyje na ekologiczny kredyt. Oznacza to, że do tego dnia człowiek wykorzystał taką ilość zasobów naturalnych, których Ziemia w danym roku już nie odtworzy. Mierzy się przy tym emisję...