1-15 sierpnia 2016 roku

Wypoczynek dzieci dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach

Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać

Tak brzmi szósty punkt prawa harcerskiego we wszystkich polskich organizacjach. Ma ono ponadstuletnią tradycję – pierwszy raz zostało sformułowane w przyrzeczeniu skautowym przez założyciela światowego skautingu Roberta Badena-Powella. Po angielsku brzmiało „Skaut jest przyjacielem zwierząt” i też figurowało na szóstej pozycji. Dziś harcerze na letnich obozach mogą oprócz specjalności turystycznych, sportowych czy ratowniczych zdobyć specjalność ekologiczną. Segregują śmieci, sprzątają świat, poznają życie roślin i zwierząt oraz zwiedzają parki narodowe. Jest zatem naturalną koleją rzeczy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje taki sposób spędzania wakacji.

15 lipca prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot wraz z dziennikarzami odwiedził Harcerską Bazę Obozową – Kokotek, w której odpoczywa ok. 80 dzieci z różnych miast województwa śląskiego. 50 z nich otrzymuje dofinansowanie z Funduszu. Na własne oczy mógł się przekonać, jak realizowane są programy edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Jak mówił prezes Pilot: – Środki Funduszu mogą być przeznaczone m.in. na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego). Dodał, że wyjazd musi być zorganizowany do miejscowości czystej ekologicznie, zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości ekologicznej miejscowości. Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych, podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych. Pod koniec wizyty prezes podglądał, jak uczestnicy obozu radzą sobie w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania.
W 2016 roku WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, około 5,5 mln złotych (zielone szkoły, profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych). Kwotą 1,7 mln złotych wsparł profilaktykę wraz z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie wakacji. Łącznie skorzysta z tego w tym roku ok. 9 tys. dzieci. Fundusz wspiera finansowo różne instytucje organizujące wypoczynek dla dzieci. Beneficjentami są fundacje, parafie i szkoły, m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic otrzymało 59 200 złotych, z czego skorzysta 311 dzieci, Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (600 tys. złotych dotacji, czyli wakacje dla ok. 2,5 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów), Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Częstochowie (10 500 złotych na wypoczynek 30 dzieci) czy Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic (12 250 złotych oznacza letni wyjazd dla 35 dzieci).
Podopieczni wyjeżdżają głównie nad morze (Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy, Darłówek, Ustronie Morskie) i do miejscowości na terenie województwa śląskiego (Istebna, Ustroń, Węgierska Górka, Węglowice). Fundusz pokrywa im koszty m.in. zabiegów profilaktyczno-leczniczych, zajęć sportowych, wzbogaconego wyżywienia zgodnego z programem żywieniowym, biletów wstępu do muzeów, parków narodowych, opłaty za przewodnika, prelekcji proekologicznych, a także nagród w konkursach ekologicznych czy materiałów plastycznych.

 

Harcerskie słowo i służba

Największym beneficjentem środków Funduszu na wypoczynek młodzieży szkolnej jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – w 2016 roku otrzymał na wyjazdy wakacyjne 660 tys. złotych. Dzięki temu 3900 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych wyjedzie na obozy organizowane przez Harcerskie Ośrodki Obozowe na terenie całej Polski, głównie nad morze i w góry. Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot chwalił wakacyjną ofertę ZHP, w tym zajęcia z edukacji ekologicznej: – Cieszę się, że WFOŚiGW w Katowicach współpracuje z takimi partnerami jak ZHP. Jestem przekonany, że także w przyszłości uda nam się zrealizować wiele wspólnych ciekawych działań. Fundusz od 1997 roku dotuje wyjazdy wakacyjne harcerzy z ZHP Chorągwi Śląskiej, przy której powołano kilka lat temu Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
W zastępach i drużynach harcerskich województwa śląskiego przez cały rok prowadzone są konkursy plastyczne, olimpiady wiedzy przyrodniczej, warsztaty na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska, harcerski festiwal piosenki ekologicznej, a także rozgrywane są turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. Dzieci i młodzież ze Śląskiej Chorągwi ZHP uczestniczą też w proekologicznych przedsięwzięciach, takich jak Sprzątanie Świata, Czyste Tatry, Na Zielonej Ścieżce czy Program Starszego Ekologa.
Przy okazji wizyty prezesa Funduszu Bożena Miętus, komendant zgrupowania Hufca ZHP Bytom i faktyczny gospodarz obozu, obrazowo przedstawiła, jaka namacalna pomoc kryje się za suchymi liczbami: – W naszym ośrodku przebywają dzieci, których wypoczynek jest dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Środki przeznaczamy na realizację programu edukacji ekologicznej oraz na wzbogacanie wyżywienia dzieci. Jest to 350 złotych i 400 złotych na jedno dziecko ze szkoły podstawowej. Nasz ośrodek to 16 hektarów lasu. Są tu domki, namioty i stołówka. Wszystko zostało zrewitalizowane trzy lata temu. Inwestycja była współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, w ramach projektu Turystyka z ZHP na sześć. Dzięki tym pracom jednorazowo może tu odpoczywać w doskonałych warunkach 300 dzieci. Obecnie w turnusie uczestniczy 70 dzieci. W sumie w tym roku odwiedzi nas ich ok. 700.
Jednym z harcerzy jest dwunastoletni Konrad Mazur, który wziął sobie do serca harcerskie ideały samodoskonalenia, pracy nad sobą i poznawania przyrody kraju. Z jego wypowiedzi bije entuzjazm i zaangażowanie: – Należę do 26. Drużyny Harcerskiej im. A. Małkowskiego „Leśni” Hufiec Bytom. Na obozie harcerskim jestem po raz pierwszy, wcześniej byłem na biwaku i był to bardzo fajnie spędzony czas. Postanowiłem więc wakacje spędzić aktywnie i nie zawiodłem się, nie ma tu czasu na nudę. Byliśmy na wycieczkach, uczestniczymy w wielu atrakcyjnych zajęciach i zabawach. Wiele z nich jest o tematyce przyrodniczej. Uczymy się zwracać uwagę na przyrodę i potrzebę jej ochrony – opowiadał. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny obóz jest dla niego pierwszym, ale nie ostatnim.