16-31 grudnia 2016 roku

Rozmowa z Andrzejem Pilotem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach W sojuszu z naturą Nowy Górnik: ?Koniec roku niezmiennie skłania do retrospekcji. Mamy grudzień, proszę więc o spojrzenie wstecz i wskazanie na główne...

1-15 grudnia 2016 roku

Ochrona wymierających gatunków na Śląsku Śląska przyroda pod ochroną Zajmujące powierzchnię 12 333 km? województwo śląskie należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym regionów Polski. Jego lesistość szacowana jest na ok. 32 proc., czyli więcej niż dla całego...

16-30 listopada 2016 roku

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych Długa wędrówka domowych odpadów Polityka zrównoważonego rozwoju wspomaga racjonalne gospodarowanie odpadami, uwzględniając czynniki ekologiczne i ekonomiczne oraz wymuszając maksymalizację wykorzystania odpadów we wszystkich...

1-15 listopada 2016 roku

Wielokrotne wykorzystanie ekologicznych opakowań szklanych Pogoda na?szklane butelki Dawno już minęły czasy, gdy mleczarz co rana zostawiał pod drzwiami butelkę świeżego mleka, a?w?domowych kuchniach rodziny ?gromadziły butelki zwrotne po?oranżadzie czy piwie....

16-31 października 2016 roku

Jak bezpiecznie pozbywać się elektrośmieci Elektrograty non grata Najnowsze badania podają, że?rocznie w?Polsce z?samych przetworzonych starych lodówek mogłoby powstać 30 tys. samochodów i?850 wagonów kolejowych. Nasz problem z?elektrośmieciami, czyli niedziałającymi...

1-15 października 2016

Hodowla pszczół w mieście Pszczele przeprowadzki ze?wsi do?miast Obecność pszczół w?mieście nie jest nowym zjawiskiem ? od?kilkuset lat w?klasztornych murach mnisi opiekowali się pasiekami, za?co?pszczoły odwdzięczały im się miodem, który potem trafiał do?mieszczuchów...