100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej

W Krakowie odbywają się obchody 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Ta zasłużona dla polskiej nauki i gospodarki uczelnia rozpoczęła swą działalność w roku 1919. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia uczelni.
Rozpoczęcie działalności Akademii Górniczej w Krakowie wraz z inauguracją pierwszego roku akademickiego było jednym z najważniejszych wydarzeń dla wyłonionego z ponad stuletniego niebytu oraz wojennego chaosu państwa polskiego.
W 1949 r. zmieniono nazwę uczelni na ?Akademia Górniczo-Hutnicza?. W ramach obchodów jubileuszu Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 18-19 października 2019 odbył się Światowy Zjazd Absolwentów AGH.
Spotkania z kolegami i koleżankami z roku, nierzadko po wielu latach od ukończenia studiów, towarzyszące temu wspomnienia z okresu wspólnej nauki i zabawy, rozmowy czy wizyty na wydziałach dostarczyły wielu powodów do wzruszeń i uśmiechu. Wydarzenie było wielkim świętem wszystkich absolwentów AGH, zarówno tych mieszkających na stałe w kraju, jak i za granicą. 100-lecie działalności obchodzi także Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. W ramach obchodów odbył się wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Cała – Dziekan Wydziału.
Ważnym elementem uroczystości było podpisanie umowy o współpracy Wydziału z Polską Grupą Górniczą S.A. Dotyczy ona m.in. organizowania dla studentów AGH studenckich praktyk zawodowych, umożliwienie pozyskiwania tematów do prac dyplomowych studentów, jak również umożliwienie odbycia wyjazdów dydaktycznych dla studentów do zakładów górniczych PGG S.A., w tym prowadzenie ćwiczeń i warsztatów terenowych w Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego kopalni ?Wujek?.
Z ramienia uczelni umowę podpisali prof. dr hab. inż. Marek Cała – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH – Prodziekan WGiG ds. kształcenia, oraz dr hab. inż. Zbigniew Burtan, kierownik katedry Górnictwa Podziemnego, natomiast ze strony PGG – Andrzej Paniczek i Piotr Bojarski ? wiceprezesi zarządu naszej firmy. Obecny był również wiceprezes zarządu PGG – Jerzy Janczewski.
Polska Grupa Górnicza znalazła się w zaszczytnym gronie wyróżnionych prestiżową nagrodą ?Przyjaciel Wydziału?.
Podczas obchodów odbyła się również uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Julianowi Sulimie-Samujłło ? współtwórcy polskiego górnictwa odkrywkowego.
Kulminacją uroczystości będą wydarzenia odbywające się 19 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków, czyli uroczyste posiedzenie Senatu AGH oraz 101. Inauguracja roku akademickiego, a także widowisko teatralno-muzyczne ?Kids of Evolution?.
Patronat Honorowy nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.