Odwołanie prezesa Janusza Gałkowskiego

Odwołanie prezesa Janusza Gałkowskiego

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, przeprowadzonego w sobotę 23 października 2021 z funkcji prezesa Zarządu odwołany został pełniący ją od października 2018 p. Janusz Gałkowski. Rada podjęła decyzję o wszczęciu postępowania...
JSW z nagrodą dla filmu korporacyjnego

JSW z nagrodą dla filmu korporacyjnego

Film „Budryk – kopalnia której nie oddam” zdobył pierwszą nagrodę podczas 16. FilmAT Festival Awards w kategorii: „Filmy korporacyjne – Problemy bieżące”. To autorska produkcja pracowników Biura Komunikacji i PR Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Film powstał na...
Górniczy mural oficjalnie odsłonięty

Górniczy mural oficjalnie odsłonięty

W piątek 15 października w Bieruniu przy dźwiękach orkiestry górniczej został oficjalnie odsłonięty mural upamiętniający najdłuższy podziemny strajk górników, który wybuchł w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. W wydarzeniu udział wzięły...
Najlepszy Raport Roczny

Najlepszy Raport Roczny

Jastrzębska Spółka Węglowa z II nagrodą główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Przedsiębiorstwa”. To konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów organizowany przez Instytut...
Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Jastrzębska Spółka Węglowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to strony porozumienia o współpracy, które zostało dziś (11.10) podpisane w Katowicach. To rezultat trwającej od pięciu lat kooperacji, która teraz zostanie znacznie rozszerzona. Zapotrzebowanie na...
Miasto przejmuje dawną kopalnię Mysłowice

Miasto przejmuje dawną kopalnię Mysłowice

Do ósmego listopada br. Spółka Restrukturyzacji Kopalń fizycznie przekaże władzom gminy Zakład A dawnej kopalni Mysłowice, czyli teren między torami kolejowymi, a tramwajowymi, gdzie zakończone zostały ostatnie poprawkowe roboty związane z likwidacją zbędnego majątku...