22/2022

22/2022

Jacek Pytel, prezes Taurona Wydobycie: ? Dziś jesteśmy gotowi do przejęcia przez Skarb Państwa. Mamy zawarte odpowiednie umowy zabezpieczające nasze funkcjonowanie.