14/2023

14/2023

Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych: ? Nie ma ryzyka niedoboru węgla na krajowym rynku w sezonie grzewczym 2023/2024.

16-31 lipca 2023 roku

Zadbajmy, by pszczoły dalej stwarzały nam kolorowy świat Pszczelarze wymienią ule z dofinansowaniem WFOŚiGW Blisko 350 uli wymienią w tym roku na nowe śląscy pszczelarze, posiadający nie więcej niż 10 rodzin pszczelich. Połowę kosztów sfinansuje Wojewódzki Fundusz...