25 zł na 25-lecie Fundacji Rodzin Górniczych

Węgiel przez wiele stuleci ?czarne złoto?, obecnie mamy alternatywne źródła pozyskiwania energii. Jednak trud pracy górniczej zasługuje na docenienie ? Niebezpieczna praca ? bezpieczna rodzina.

Pomoc społeczną w najtrudniejszych chwilach dla rodzin górniczych – po wypadku, w chorobie niesie od 25 lat Fundacja Rodzin Górniczych. Wspiera rodziny dotknięte tragediami górniczymi, zmagające się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi schorzeniami, samotnością w starszym wieku. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego – Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku.
Podopieczni Fundacji mogą liczyć na pomoc w sfinansowaniu leczenia, rehabilitacji, nauki dzieci i młodzieży czy bieżących wydatków w przypadku trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
W ramach programu ?DOZ Fundacji dbam o zdrowie „Razem możemy więcej? 2022 edycja IX? Fundacja realizuje przy wsparciu DOZ Fundacji i Fundacji ARP projekt pt.: „Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych”. Dzięki otrzymanym środkom chorzy, niepełnosprawni czy będący w wieku senioralnym podopieczni Fundacji mogą kupić niezbędne leki i wyroby medyczne.
Kolejnym działaniem pomocowym realizowanym w tym roku przez Fundację jest projekt ?Rehabilitacja dla chorych, niepełnosprawnych lub będących w wieku senioralnym podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych?. Pomoc w formie turnusów rehabilitacyjnych jest udzielona podopiecznym, którzy wymagają rehabilitacji ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny. Działanie dofinansowane jest przez Fundację Orlen.
Wsparcie nauki dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym elementem działalności Organizacji. Fundacja FRG już od początku swojej działalności nieprzerwanie prowadzi program stypendialny. Pandemia znacząco ograniczyła kontakty społeczne, które dla młodych osób są bardzo ważne. W tym roku Fundacja zdecydowała się zorganizować dla swoich podopiecznych kolonie letnie. Wyjazd sfinansowany został ze środków zgromadzonych w ramach tegorocznej edycji akcji Polska Press ?Pociąg marzeń?.
Fundacja Rodzin Górniczych w ramach swojej działalności statutowej pomaga rodzinom poszkodowanym w wypadkach górniczych. W tym roku niestety wielu górników musiało zapłacić najwyższą cenę za nasze bezpieczeństwo energetyczne. Rodziny górników poszkodowanych w wypadkach na kopalniach są obejmowane pomocą Fundacji. Wdowy otrzymują pomoc w formie zapomóg doraźnych, a dzieci w postaci co miesięcznego stypendium.
Wszystkie opisane powyżej działania na rzecz pomocy potrzebującym nie mogłyby zostać zrealizowane bez darczyńców, dlatego zachęcamy do wspierania Fundacji Rodzin Górniczych. Konto Fundacji FRG do darowizn: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611. Pracownicy kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks S.A., Bogdanka S.A., PG Silesia, Głównego Instytutu Górnictwa czy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego mogą bezpośrednio w swoim zakładzie w dziale zajmującym się płacami zadeklarować miesięczną darowiznę (składkę) na rzecz działalności statutowej Fundacji. Przekazane darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania w kwocie do 6% uzyskanego dochodu w rocznym zeznaniu PIT. Można też odpisywać 1% podatku na Fundację FRG ? KRS 0000127003, a nawet pomagać za darmo, robiąc zakupy on-line przez stronę fanimani.pl/fundacjafrg/. Fundacja prowadzi również zbiórki publiczne na swojej stronie https://fundacjafrg.pl, na portalu siepomaga.pl czy pomagam.pl.
?Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność za Waszą empatię i wrażliwość oraz solidarność górniczą. Szczęść Boże?- Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.

W 2022 r. postanowiono o przyznaniu Medalu ?Przyjaciel Fundacji? dla:
– Pan Jarosław Wieczorek ? Wojewoda śląski
– Pan Adam Ratka ? Dyrektor Pracy KWK Budryk
– Pani Anna Zych ? była przewodniczący Rady Fundacji
– Pani Monika Konwerska ? była członkini Rady Fundacji
– Pani Jolanta Sebastian ? była członkini Rady Fundacji
– Pan Stanisław Prusek ? dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa
– Pan Mirosław Skibski ? dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Katowice
– Pan Marcin Krupa ? Prezydent Miasta Katowice
– Pan Tomasz Cudny ? Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..
– Pani Teresa Sewina ? wdowa ? podopieczna Fundacji Rodzin Górniczych