Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w wydobyciu

Obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu, dodatkowe zabezpieczenia antywirusowe dla załogi i zdalne środki komunikacji – z myślą o bezpieczeństwie pracowników TAURON Wydobycie i ruchu zakładów górniczych, dla zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem, spółka wdrożyła szereg przeciwwirusowych działań prewencyjnych i edukacyjnych.
W spółce działa ekspercki zespół kryzysowy powołany przez prezesa zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związane z zapobieganiem wystąpieniu wśród pracowników koronawirusa.
Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Spółki od jutra będzie zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała, który wykonają odpowiednio wyposażeni pracownicy służby ochrony przed wejściem na teren Spółki. Pomiar temperatury ciała dokonywany będzie za pomocą termometru bezdotykowego. Osoby odmawiające poddaniu się badaniu temperatury ciała oraz osoby z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane na teren Spółki.
Komunikacja związana z profilaktyką jest prowadzona dla pracowników wielokanałowo, zarówno za pośrednictwem mediów elektronicznych takich jak intranet, mailing, telebimy, jak i poprzez rozwieszone w zakładach plakaty i materiały drukowane. Szczegółowe wytyczne dotyczące profilaktyki i zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia wirusem są przekazywane na codziennych odprawach zespołów pracowniczych.
W organizacji spotkań wewnętrznych i zewnętrznych priorytetowo wykorzystywane są elektroniczne narzędzia komunikacji, w tym tryb wideokonferencyjny – tym samym ograniczono do niezbędnego minimum bezpośrednie spotkania większych grup pracowników.
Pracownicy biurowi mają możliwość pracy w trybie home office.
Na każdym z zakładów górniczych działają odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe i służby BHP gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia.
Klienci, kontrahenci i pozostali partnerzy biznesowi Spółki proszeni są o kontaktowanie się z firmą przede wszystkim ze pośrednictwem środków komunikacji na odległość np. mailowo, telefonicznie.
W zależności od rozwoju sytuacji, jeżeli będzie potrzeba, będą podejmowane dalsze środki zapobiegawcze.