Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej

W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach 3 grudnia odbyły się główne uroczystości barbórkowe Polskiej Grupy Górniczej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, eurodeputowani, samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych, członkowie zarządów spółek, reprezentanci świata nauki. Przy wejściu do budynku gości witali osobiście przedstawiciele Zarządu PGG S.A: Prezes Zarządu PGG S.A. Tomasz Rogala, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Rajmund Horst, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Jerzy Janczewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Andrzej Paniczek, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Adam Gorszanów. Zagrała Orkiestra Kopalni Mysłowice Wesoła pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Przemówienie prezesa PGG. S.A. Tomasza Rogali
Część oficjalna w Sali Koncertowej rozpoczęła się od odśpiewania hymnów państwowego i górniczego. Następnie przemówienie wygłosił prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej.
– Barbórka to czas refleksji, które w kontekście wydarzeń minionego roku mają szczególny charakter. (?) O ile zamykanie produkcji w górnictwie podziemnym jest stosunkowo proste, o tyle nieporównanie trudniej ten proces odwrócić. Potrzeba na to nie tylko pieniędzy, ale też czasu na przygotowanie ścian oraz zwiększenie zatrudnienia. Dziś nasi pracownicy robią bardzo wiele, by wydobyć jak najwięcej w tym trudnym okresie i za to im dziękujemy ? mówił do zebranych prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.
Prezes przypomniał, że u źródeł kryzysu gospodarczego leży zbyt ambitna europejska polityka odchodzenia od własnych paliw kopalnych, oparta o importowane paliwa, jako paliwa przejściowe. ? Wobec ekstremalnie wysokich cen gazu oraz bardzo wysokich cen importowanego węgla, to węgiel z polskich kopalń, tańszy i jakościowo lepszy, był poszukiwany przez klientów ze wszystkich segmentów rynku ? podkreślił Prezes PGG.
– Dziś najpilniejszym zadaniem Polskiej Grupy Górniczej jest zabezpieczenie jak największej liczby gospodarstw domowych w opał przed nadchodzącą zimą ? zaznaczył prezes Rogala. Podkreślił także zaangażowanie pracowników w pomoc obywatelom Ukrainy związaną z rosyjską agresją. – Hojność pracowników i chęć do działania przyniosły ogromne efekty dając możliwość schronienia w naszym kraju wielu tysiącom uchodźców, a także wsparcie osobom bezpośrednio przebywającym na terenie Ukrainy. Przypomnę, że w branży górniczej wzajemna pomoc stanowi najwyższą wartość- mówił prezes PGG. Tomasz Rogala podziękował także stronie społecznej.- Wypracowane kompromisy są dowodem szczególnej dbałości o dobro Polskiej Grupy Górniczej. Dziękuję za zaangażowanie w sprawy dotyczące przyszłości naszej branży, a także za troskę o przyszłość naszych pracowników i ich rodzin. Na zakończenie prezes podziękował załodze Polskiej Grupy Górniczej i złożył życzenia z okazji Barbórki.

Listy premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina, przemówienia Gości Specjalnych
Życzenia do pracowników Polskiej Grupy Górniczej skierowali także premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. – W tym świątecznym dniu Patronki Górników pragnę z całego serca podziękować wszystkim tworzącym rodzinę Polskiej Grupy Górniczej za wkład w rozwój całej branży górniczej. Wszystkich z nią związanych zapewniam o moim najwyższym szacunku ? napisał premier Mateusz Morawiecki. – Dziś jedyne słowo, które przychodzi na myśl to, dziękuję. Za Państwa trud, zaangażowanie, poświęcenie. Za etos pracy i życia górnika, pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie ? napisał szef Rady Ministrów.
Listy od premiera i wicepremiera odczytali: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, którzy także złożyli własne podziękowania. – Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom PGG za ich trud. Stanowicie państwo podstawę krajowego systemu energetycznego. To dzięki wam i węglowi, który wydobywacie, Polacy będą mieli tej zimy i prąd, i ciepło ? powiedział wiceminister Piotr Pyzik.
– Moja współpraca z PGG, z Zarządem i wszystkimi Dyrektorami, była czymś naprawdę wyjątkowym. To na Was na Górnikach mogliśmy polegać i w czasie pandemii (?) i gdy przyszła wojna, i to kolejny element, kiedy na górnikach na pracownikach PGG mogliśmy polegać. Serdecznie państwu dziękuję za wszystkie pomocowe zachowania oraz że przyjaciół ze wschodu, żeście do swoich domów przyjęli ? mówił wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.
Życzenia i podziękowania złożyli także: prezydent Katowic Marcin Krupa oraz metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Prezydent Katowic Marcin Krupa, przypomniał, że górnicy podali chętnie swoją dłoń do wszystkich, którzy potrzebują węgla. Akcentował, że dopiero co zastanawiano się czy górnictwo jest potrzebne, kiedy w sytuacji związanej z wojną w Ukrainie, okazało się że górnictwo stało się zbawienne. – Dziękuję za to, że usłyszeliście to wołanie ze wszystkich stron: ?Dawajcie węgiel, a niedawno mówiono: Zwijajcie się. Kończycie. Wyście na to odpowiedzieli, przy mniej licznych załogach i braku front robót pozytywnie ? artykułował metropolita katowicki.

Uhonorowanie zasłużonych dla górnictwa
Barbórkową tradycją jest honorowanie ludzi zasłużonych dla polskiego górnictwa. To wyraz uznania dla ich trudu, długoletniej pracy, wzorowej postawy, skromności i oddania dla wykonywanego zawodu. W czasie uroczystości uhonorowanych zostało kilkudziesięciu pracowników spółki odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stopniami górniczymi. Odznaczenia wręczył im wiceminister Piotr Pyzik oraz prezes Tomasz Rogala.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach nadał za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, wysokie odznaczenia państwowe. Medalem Złotym ?Za Długoletnią Służbę?: uhonorowane zostały: Iwona Chojnacka i Joanna Androsz oraz Bernard Mazurek, Marian Rosa i Janusz Serwański. Medalem Srebrnym ?Za Długoletnią Służbę? odznaczeni zostali: Robert Czenczek, Paweł Duszenko, Grzegorz Lach, Tomasz Rudek, Henryk Skrobisz i Grzegorz Wybranowski. Medalem Brązowym ?Za Długoletnią Służbę? wyróżniono: Bartłomieja Buczka i Tomasza Skowronka.
Honorowymi odznakami ?Zasłużony dla górnictwa RP? wyróżnieni zostali: Joanna Gilner – główna specjalistka w Biurze Zakupów i Usług w Centrali PGG, Teresa Kufieta – główna specjalistka w Zespole Magazynów w KWK ROW Ruch Chwałowice, Michał Besta – nadsztygar górniczy pod ziemią w KWK ROW ruch Rydułtowy, Janusz Bohosiewicz ? kierownik Działu Wentylacji w KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, Zbigniew Heród – starszy inspektor ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu pod ziemią w KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, Marcin Kościuk – nadsztygar mechaniczny ds. urządzeń dołowych w KWK ROW Ruch Rydułtowy, Leszek Maćczak ?nadsztygar mechaniczny ds. urządzeń dołowych w KWK ROW Ruch ?Jankowice?, Łukasz Średziński – nadsztygar elektryczny ds. urządzeń dołowych w KWK Mysłowice-Wesoła, Maciej Tomczyk ? główny inżynier górniczy w KWK Ruda Ruch Halemba.
W trakcie Akademii Barbórkowej stopnie górnicze otrzymali : Adam Smoliński ? przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej -stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia, Ewelina Fołda – kierowniczka zespołu w Biurze Skarbca w Centrali PGG, stopień Inżyniera Górniczego I stopnia. Na taki sam stopień awansowani zostali też Marta Żuchowska – główna specjalistka w Dziale Obsługi i Nadzoru Szkód Górniczych w KWK Mysłowice-Wesoła oraz Wojciech Kasperek – nadsztygar BHP pod ziemią w KWK ROW Ruch Chwałowice. Ewa Seemann – główna specjalistka w Dziale ds. pracowniczych i socjalnych w KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic i Sławomir Mazur sztygar zmianowy Oddziału Robót Przygotowawczych w KWK?Bolesław Śmiały? zostali awansowani na stopień Inżyniera Górniczego II stopnia. Danielowi Wiśniowskiemu- starszemu inspektorowi gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej w KWK Ruda Ruch Bielszowice nadany został stopień Technika Górniczego I stopnia. Krzysztof Borzyncki – maszynista maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla w KWK ROW Ruch Marcel i Krzysztof Łoboda – górnik z KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast uhonorowani zostali tytułem Górnika I stopnia, a Romanowi Musiołowi górnikowi dołowemu z KWK Sośnica nadany został stopień Górnika II stopnia.

Część artystyczna
W części artystycznej wystąpiły 2 orkiestry. Jako pierwsza MASO z Charkowa. MASO to skrót od nazwy Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna Ukrainy ?Słobożański?. To jedyna profesjonalna młodzieżowa orkiestra w Ukrainie. Założona została przed blisko 30-tu laty. Orkiestra MASO, w której szeregach zasiadają najbardziej utalentowani młodzi muzycy z całej Ukrainy, przed wybuchem wojny dawała regularne, cotygodniowe koncerty dla charkowskiej publiczności z udziałem uznanych światowych solistów i dyrygentów. Wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę zespół utracił możliwość funkcjonowania w swoim, szczególnie tragicznie doświadczonym działania wojennymi mieście. Swój nowy artystyczny dom MASO odnalazła, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce. Obecnie w ramach programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, orkiestra rezyduje w Katowicach, funkcjonując pod skrzydłami Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Codzienna praca artystyczna odbywa się pod kierunkiem młodego dyrygenta i klarnecisty MASO Vitalija Liashko. Podczas Akademii Barbórkowej PGG usłyszeliśmy fragment opery ?Alkida? Dimitra Bortniańskiego, ?Melodie? Myrosława Skoryka oraz?Taniec Hiszpański? Myrosława Skoryka. Orkiestrę poprowadzi Jurek Dybał ? dyrygent i kontrabasista.
W drugiej części koncertu wystąpiła AKADEMICKA ORKIESTRA DĘTA. Zespół został założony w 2006 roku przez ówczesnego Dziekana Wydziału Instrumentalnego katowickiej Akademii Muzycznej prof. Zygmunta Tlatlika. Orkiestrę tworzą studenci Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych oraz Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji. Repertuar zespołu obejmuje szerokie spektrum gatunków muzycznych: od opracowań muzyki symfonicznej i operowej poprzez muzykę filmową, kończąc na polskich i światowych przebojach muzyki rozrywkowej. Orkiestrę niejednokrotnie wspierają studenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej, tak było i podczas tego występu. Barbórkowy koncert poprowadził Mariusz Dziubek ? dyrektor i dyrygent Narodowej Orkiestry Dętej. Na występ złożyły się przeboje muzyki filmowej. Były to kompozycje mistrza zdobywcy Oscara, nagród Grammy i Złotych Globów Hansa Zimmera ?Dzień pierwszy? i ?Góry? pochodzące z filmu ?Interstellar?. Po nich skomponowane przez Johna Williamsa do filmowej trylogii ?Gwiezdnych wojen? ?Marsz cesarski?, ?Motyw księżniczki Lei?, utwór ?Bitwa w lesie? i ?Główny motyw Gwiezdnych wojen?, a następnie ?Suita symfoniczna Harrego Pottera?. Akademicka Orkiestra Dęta sięgnęła także do kompozycji mistrza muzyki filmowej Hansa Zimmera – suita symfoniczna z filmu ?Piraci z Karaibów?, utwór Michaela Giacchino do animowanego komputerowo filmu ?The Incredibles?, oraz kompozycji Chucka Mangione napisanej do filmu ?Dzieci Sancheza?.
Oba występy zostały nagrodzone zostały gorącymi brawami. Polska Grupa Górnicza wróciła do organizacji Akademii Barbórkowych po 2 latach przerwy.