Akcja przeciwpożarowa w KWK Budryk

5 kwietnia około godziny 23. w kopalni Budryk na poziomie 1290 w rejonie likwidowanej ściany Cz-3 odnotowano wzmożone ilości tlenków węgla, które mogły świadczyć o powstaniu w rejonie pożaru. Zgodnie z procedurami natychmiast wycofano 103 pracujących w tym rejonie górników i rozpoczęto akcję przeciwpożarową. Kierownik akcji podjął decyzję o zatamowaniu zagrożonego rejonu. Aktualnie trwają prace związane z budową czterech tam.

W akcji bierze udział dziesięć zastępów ratowniczych – osiem z kopalń JSW, dwa z CSRG w Bytomiu.