Anielskie wakacje z Węglokoksem

Ponad osiemdziesięcioro dzieci z placówek wsparcia dziennego wyjedzie na letnie obozy. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów oraz spółek z Grupy Kapitałowej Węglokoks.
Dzięki projektowi Anielskie wakacje część dzieci korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego będzie miało okazję wyjechać w góry, obozy odbędą się w Pieninach oraz nad Jeziorem Żywieckim. W trakcie odpoczynku dzieci będą kontynuować pracę terapeutyczną oraz pracować nad rozwojem swoich potencjałów i talentów. Te wyjazdy, jak i wiele innych naszych działań, nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie sponsorów. Na ich pomoc możemy liczyć od 25 lat. Cieszymy się, że w tym gronie są również spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks ? mówiła Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.
W projekt zaangażowały się spółki Węglokoks SA, Węglokoks Energia i Węglokoks Kraj, które przekazały 24 tysiące złotych oraz koszulki, plecaki, czapki oraz sprzęt sportowy i przybory plastyczne.
Jako spółka Skarbu Państwa mamy szczególny obowiązek wyznaczenia trendów społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważne są nie tylko wyniki finansowe, ale też ? a może przede wszystkim ? otoczenie, w którym działają nasze spółki. To otoczenie wciąż odczuwa skutki zmian przemysłowych, dlatego cieszymy się, że możemy wspierać lokalne społeczności i być częścią tej wspaniałej inicjatywy ? mówił Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu SA.
Życząc dzieciom bezpiecznego i radosnego wypoczynku Adam Gawęda, wiceminister energii, stwierdził, że jest niezmiernie ważne, aby spółki węglowe patrzyły nie tylko na rachunek ekonomiczny, ale nieco szerzej. By troszczyły się o swoje otoczenie i wspierały takie inicjatywy jak Anielskie wakacje z Węglokoksem. – Cieszy, że transformacja sektora jest społecznie sprawiedliwa, a zarządy firm naszego sektora dbają o zrównoważony rozwój ? dodał wiceminister.