Aplikacja opracowana przez pracowników GK JSW zdobyła nagrodę

Opracowana przez pracowników Grupy Kapitałowej JSW aplikacja ?Kopalnie JSW 360 stopni? została doceniona w 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, który organizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia w Warszawie.

Pracownicy Grupy Kapitałowej JSW zdobyli nagrodę pierwszego stopnia w kategorii ?Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne?. Materiały filmowe i zdjęciowe oraz prezentacje i teksty aplikacji ?Kopalnie JSW 360o? zostały zrealizowane przez siedmioosobowy zespół pracowników JSW S.A., JSW Szkolenie i Górnictwo oraz JSW IT Systems.
? W imieniu wszystkich laureatów, chciałem podziękować Pani Minister Marlenie Maląg oraz wszystkim współorganizatorom za przeprowadzenie kolejnej, 48 edycji konkursu oraz możliwość zaprezentowania opracowań związanych z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Nagrodę dla JSW dedykuję górnikom, którzy odeszli na wieczna szychtę. Przyznanie nagrody będzie motywacją do jeszcze cięższej pracy i podejmowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych w przyszłości ? powiedział Edward Paździorko, zastępca prezesa zarządu JSW S.A. ds. technicznych i operacyjnych.
W tym roku do konkursu zgłoszono 57 prac w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne; prace naukowo-badawcze; przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Statuetkę zwycięzcom z JSW wręczyła Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej.
? Praca jest dla każdego z nas bardzo ważna. Daje poczucie godności, stabilizacji zawodowej, stabilizacji rodzinnej, w pracy możemy się realizować, ale także łączyć obowiązki życia rodzinnego z pracą zawodową. Na pewno to wszystko jest bardzo ważne. Ale w miejscu pracy, w którym spędzamy wiele czasu, muszą być odpowiednie warunki, muszą być wprowadzane odpowiednie zmiany, które są potrzebne, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i abyśmy zwracali uwagę na te istotne sprawy dla każdego pracownika i pracodawcy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję ? powiedziała Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Konkurs dedykowany jest przedsiębiorstwom, instytucjom oraz pracownikom. Jego celem jest rozpowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Organizatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.
Aplikacja ?Kopalnie JSW 360o? jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce w zakresie popularyzacji wiedzy o kopalni węgla kamiennego i występujących w niej zagrożeniach. Dotychczas, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i kraju, nie były znane i stosowane podobne przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzacyjne w dziedzinie górnictwa.