Artur Dyczko Osobowością Roku

Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych został uhonorowany tytułem Osobowości Roku. Laureat jest jednocześnie prezesem Fundacji JSW SA oraz szefem Sztabu Kryzysowego JSW SA.

Kapituła Górniczego Sukcesu Roku przy GIPH, nadając to wyróżnienie, doceniła szczególny wkład Artura Dyczko w utrzymaniu produkcji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
i perfekcyjne kierowanie sztabem kryzysowym, koordynującym działania produkcyjne i profilaktyczne w czasie pandemii. Wyraziła też uznanie laureatowi za olbrzymie zaangażowanie w działania Fundacji JSW, dzięki którym służba zdrowia w regionie uzyskała niebagatelne wsparcie finansowe oraz za organizację akcji honorowego krwiodawstwa
i oddawania osocza przez ozdrowieńców dla chorujących na COVID-19. W sumie – w przeprowadzonych akcjach uczestniczyło 1658 osób, które oddały 568 litrów krwi oraz 102 litry osocza.
– Tytuł Osobowość Roku w Konkursie Górniczy Sukces Roku to dla mnie wielki honor. Tak naprawdę Osobowością Roku są wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy
w ciężkich czasach pandemii byli skoncentrowani na walce nie tylko z wirusem, ale przede wszystkim walczyli o swoje miejsca pracy. To dzięki ich ogromnej mobilizacji wygraliśmy walkę z pandemią w najtrudniejszym czasie dla kopalń. Dzięki nim jesteśmy gotowi z takim samym poświęceniem stawić czoła kolejnym wyzwaniom ? mówi wiceprezes Dyczko.
Utrzymanie ciągłości produkcji, wywiązywanie się z kontraktów, dbałość o jakość i terminowość dostaw dla kontrahentów ? to zadania produkcyjne. Jednak trzeba pamiętać, że olbrzymim wysiłkiem było wsparcie pracowników JSW dla stacji sanepidu. Gotowość do pomocy w każdej sytuacji stała się znakiem rozpoznawczym załogi.
– Walczyliśmy nie tylko o utrzymanie miejsc pracy i z koronawirusem, ale stoczyliśmy również walkę z hejtem, który dotykał górników i ich rodziny. Dziękuję wszystkim za udział w akcji ?Nie hejtuj górnika?. Cieszę się, że Kapituła dostrzegła również działalność Fundacji JSW. To ważne, bo przecież jej fundatorami są wszyscy pracownicy Spółki. Wsparcie dla szpitali, zakup respiratorów za prawie milion złotych i pomoc dla samorządów lokalnych, to dowody zjednoczenia firmy ze społecznością lokalną. Dziękuję także Włodzimierzowi Hereźniakowi, byłemu prezesowi JSW, który zgłosił mnie do tej nagrody ? podkreśla Artur Dyczko, wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych.
Mimo pandemii Spółka mocno zaakcentowała swój związek z tradycją walki o wolność. Czterdziesta rocznica Porozumienia Jastrzębskiego, czterdziestolecie powstania Solidarności, setna rocznica zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, 102 rocznica odzyskania niepodległości i uroczyste upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych stały się okazją do patriotycznego koncertu transmitowanego online przez Internet.
– Możemy być strudzeni, ale wciąż jesteśmy niepokonani. Tak było, jest i będzie, bo taką tradycją jest przesiąknięta ziemia na której żyjemy i pracujemy. Udowodniliśmy to wszyscy po raz kolejny. Szanowni Państwo, Pracownicy JSW i Mieszkańcy naszego regionu, w hołdzie Państwu składam to wyróżnienie ? podkreśla wiceprezes Artur Dyczko.
Celem konkursu Górniczy Sukces Roku jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, wyróżnienie osobowości
o szczególnym dla niego znaczeniu oraz działań proekologicznych. Przeprowadzany jest w trzech kategoriach – Innowacyjność, Ekologia oraz Osobowość Roku.
W kategorii Innowacyjność Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody. Otrzymali je Lubelski Węgiel Bogdanka za: ?Optymalizację technologiczno-organizacyjną eksploatacji ściany o wybiegu 7100 m? oraz Becker-Warkop za: ?Ciągnik akumulatorowy typu CA-190 z ognioszczelną baterią litową typu VOLTER?. Wyróżnieniami uhonorowała Famur za: ?Autorski automatyczny kompleks ścianowy? oraz Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING za: ?Łańcuch ogniowy górniczy płaski wysokowytrzymały FASING 56×187?.
W kategorii Ekologia uhonorowany został Główny Instytut Górnictwa za: ?Metodę oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych?.
? Górniczy Sukces Roku to konkurs organizowany od 12 lat przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Decyzje o nagrodach i wyróżnieniach zapadły 4 marca podczas posiedzenia Kapituły Górniczego Sukcesu Roku w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. W skład tego gremium wchodzą m.in. profesorowie: Piotr Czaja, Józef Dubiński, Monika Hardygóra, Franciszek Plewa, Krystian Probierz, Stanisław Prusek oraz dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. nadzw. IGSMiE PAN, dr inż. Andrzej Tor, dr inż. Jerzy Kicki, a także Janusz Olszowski, Henryk Paszcza, Jarosław Zagórowski.