Automatyczne maszyny wydają górnikom w KWK ROW rękawice, okulary i maski

We wszystkich 4 ruchach kopalni ROW od kilku miesięcy testowane są automaty, które wydają górnikom rękawice ochronne, a także maski przeciwpyłowe, okulary czy zasypki. Działają 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. Maszyny są tak zaprogramowane, że wydają pracownikom dokładnie tyle środków ochrony osobistej, ile potrzeba.

W przypadku rękawic automaty wydają pracownikowi 1 parę raz na 2 tygodnie. Żeby ją pobrać wystarczy, że pracownik przyłoży swoją elektroniczną kartę z numerem identyfikacyjnym do automatu. Podobnie jest z maskami przeciwpyłowymi, okularami czy zasypkami. Pracownicy logują się do maszyny za pośrednictwem karty. W tym przypadku nie mają znaczenia godziny pracy magazynu, bo maszyna ? uzupełniana na bieżąco ? działa cały czas.
? Numery pracowników zostały wprowadzone w system maszyny, dlatego nie ma mowy o pomyłce, bo automat wydaje tyle rękawic, masek czy okularów, ile każdemu przysługuje. Nie można pobrać więcej. Oczywiście, jeśli na przykład rękawice zużyją się szybciej, to wtedy sprawę należy załatwiać z Działem Gospodarki Materiałowej, ale nie ma problemu z wydaniem nowej pary ? podkreśla nadsztygar BHP KWK ROW Ruch Chwałowice Krystian Petrowicz i dodaje: – To taki automat jak na kawę, tylko zamiast cappuccino wydaje rękawice.
Automaty postawiła bielska firma. Rozwiązanie usprawnia proces wydawania odzieży ochronnej i służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz higieny pracy w firmie. Sprawdziło się na tyle, że w planach jest postawienie kolejnych tego typu maszyn.