Autorski projekt i montaż konstrukcji sztucznego dna, to wynalazek na miarę patentu

Pogłębienie Szybu II do poziomu 1120 m w Ruchu Borynia umożliwi dostęp do nowych pokładów węgla koksowego. Inwestycja jest prowadzona z wykorzystaniem nowatorskiej konstrukcji sztucznego dna – opracowanej, wykonanej oraz opatentowanej przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, spółki należącej do Grupy Kapitałowej JSW.

Prowadzenie prac poniżej dna szybu tj. 980 m – czyli istniejącej infrastruktury w szybie – wymaga odseparowania części czynnej od części, gdzie prowadzona będzie inwestycja. Montaż sztucznego dna był zatem koniecznością, bo dzięki niemu wykonywanie prac poniżej dna szybu jest możliwe i bezpieczne oraz nie zakłóca pracy Górniczych Wyciągów Szybowych zainstalowanych w tym szybie.
– Przed rozpoczęciem inwestycji założyliśmy, aby ingerencja w obudowę szybu była jak najmniejsza. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów przedstawiło kopalni nowatorskie rozwiązanie, które spełniało nasze oczekiwania – mówi Łukasz Tobiczyk, dyrektor techniczny Ruchu Borynia.
Wymagania projektowe były nietypowe i dotąd nie były stosowane.
– Opracowaliśmy autorski projekt sztucznego dna, które zostało wykonane z trzech warstw siatek wysokowytrzymałościowych wspartych na linach stalowych, zamocowanych do elementów hamujących. Następnie, przy współudziale AGH w Krakowie przeprowadziliśmy stosowne badania, umożliwiające zabudowę takiej konstrukcji. Uzyskane parametry potwierdziły, że nasz pomysł to odpowiednie rozwiązanie techniczne umożliwiające zabudowę konstrukcji sztucznego dna w tak niewielkiej przestrzeni pod istniejącymi konstrukcjami zabudowanymi w rejonie dna szybu II. W związku z powyższym zarekomendowaliśmy takie rozwiązanie – mówi Marcin Mieszczak, prezes zarządu PBSz.
Zabudowę sztucznego dna zakończono w czerwcu tego roku, a w październiku Przedsiębiorstwo Budowy Szybów otrzymało dokument patentowy dotyczący konstrukcji i montażu sztucznego dna szybu.
Zabudowa sztucznego dna szybu pozwoliła realizować projekt związany z pogłębianiem Szybu II, który podzielony został na trzy etapy. Pierwszym z nich było wydrążenie wyrobiska udostępniającego dojście do komory maszyn wyciągowych oraz wydrążono wyrobisko technologiczne na głębokości 1003 m. Prace te zrealizowały brygady Działu Robót Poziomych PBSz. Drugi etap, to wykonanie robót wstępnych w wyrobisku pionowym, które również realizowane są przez pracowników firmy PBSz – tym razem z Działu Robót Szybowych. Prace polegają na: zbiciu wyrobiska maszyn wyciągowych z dnem Szybu II, wykonanie pełnego przekroju tego wyrobiska – przeznaczonego pod zabudowę maszyn wyciągowych oraz wydrążenie odcinka rury szybowej pomiędzy wlotem do komory maszyn wyciągowych, a poziomem technologicznym zlokalizowanym 18 metrów poniżej. Po przeprowadzeniu tych prac pozostaje już tylko trzeci etap. Jest nim wydrążenie rury szybowej pomiędzy poziomem technologicznym, a docelowym poziomem 1120 m wraz z odcinkiem szybu umożliwiającym zabudowę stacji nawrotu liny wyrównawczej i urządzeń odwadniających dno szybu zlokalizowanym na głębokości około 1150 m. Należy nadmienić, że w trakcie prowadzenia trzeciego etapu prac, konieczne jest przezbrojenie szybu na odcinku od poziomu 838 m do poziomu sztucznego dna oraz zazbrojenie szybu na nowo wydrążonym odcinku szybu i wyposażenie go w szereg niezbędnych elementów umożliwiających ruch górniczego wyciągu szybowego do poziomu 1120 m.
– Współpraca z firmą PBSz w trakcie realizacji prowadzonej inwestycji przebiega wzorowo. Pracownicy posiadają wiedzę techniczną w zakresie wykonywanej pracy oraz dysponują odpowiednim sprzętem umożliwiającym w efektywny i bezpieczny sposób realizować założone zadania zgodnie z planem – powiedział Paweł Goik, główny mechanik urządzeń szybowych, wyciągowych i ruchu powierzchni Ruchu Borynia, dodając: – Chciałbym, aby jak dotychczas tok prowadzonych prac był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. Zależy nam, aby w możliwie krótkim czasie uruchomić i oddać do ruchu wydłużony górniczy wyciąg szybowy do poziomu 1120 m.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2027.