Barbórka 2019 w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o

Przemarsze przy dźwiękach górniczej orkiestry, msze święte, uroczysta Akademia Barbórkowa i znamienici goście – tak obchodzony był Dzień Górnika w Spółce Węglokoks Kraj.
Sprzed budynków dyrekcji w Piekarach Śląskich i Bytomiu, prowadzeni przez orkiestry dęte górnicy, przemaszerowali do kościołów. W Piekarach Śląskich msza odbyła się w Bazylice NMP, natomiast górnicy z Bobrka uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu.
Wszyscy pracownicy Węglokoksu Kraj oraz zaproszeni gości spotkali się w hali MOSiR w Piekarach Śląskich gdzie odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa 2019. Po krótkim występie artystycznym Dziecięcego Chóru Opery Śląskiej pod kierownictwem muzycznym Oskara Zgoły, licznie zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości – Prezes Węglokoks Kraj Grzegorz Wacławek.
Na uroczystość przybyło wiele znamienitych osób – parlamentarzyści, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele zarządów Węglokoks S.A., spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz przedsiębiorstw górniczych, naukowcy, duchowni, szefowie instytucji publicznych, a także wysokiej rangi działacze związkowi.
List Andrzeja Dudy skierowany do górników Węglokoksu Kraj odczytał reprezentujący Prezydenta – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – minister Andrzej Dera.
Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki również skierował życzenia dla wszystkich pracowników, które zostały odczytane przez Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka.
Podczas akademii nadane zostały odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Węglokoks Kraj. Za wkład pracy w rozwój kopalni oraz długoletnią, nienaganną i wyróżniającą się pracę w górnictwie przyznano honorowe odznaki „Zasłużowy dla Górnictwa RP”, następnie stopnie górnicze oraz odznaczenia branżowe w związku z jubileuszem 65–lecia KWK Piekary.
Tytułami Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia uhonorowani zostali: Prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek oraz Wiceprezes ds. Technicznych Andrzej Malesza, a Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia nadano Wiceprezes ds. Handlowych Annie Malcherczyk-Kulik oraz Naczelnemu Inżynierowi – Andrzejowi Banasiowi.
Stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego został nadany Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Pietrasiowi.