Barbórka Polskiej Grupy Górniczej

Górnictwo i górnicy są podstawą polskiej gospodarki. Będą taką rolę pełnić w przyszłości. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki w czasie uroczystości barbórkowych Polskiej Grupy Górniczej. Premier podziękował górnikom za trud budowy nowoczesnej, innowacyjnej i silnej Polski.
Uroczyste spotkanie barbórkowe odbyło się 30 listopada w Katowicach.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewnił, że energetyka węglowa ma zapewnioną przyszłość. Dlatego potrzebny będzie węgiel z polskich kopalń. Minister wezwał do poszukiwania najlepszego miejsca, w którym można będzie wybudować nową kopalnię.
Ponieważ przed szczytem klimatycznym COP 24 pojawiło się wiele informacji o „wyroku” wydanym na węgiel przez Komisję Europejską, minister energii zapewnił, że węgiel wciąż będzie ważnym paliwem dla polskiej energetyki. Do 2030 roku trzeba będzie zwiększyć wytwarzanie energii o 25 proc. Oprócz elektrowni węglowych będą rozwijanie inne rodzaje energetyki. Przez to udział procentowy węgla w miksie energetycznym będzie malał, ale zapotrzebowanie na ilość tego paliwa nie będzie radykalnie zmniejszać się. Aby sprostać zapotrzebowaniu należy lepiej zorganizować pracę w istniejących kopalniach i udostępniać nowe złoża. Polska energetyka nie powinna zdawać się na import węgla.