Barbórkowa akcja zakończona sukcesem

600 dawców, 190 litrów krwi i 56 litrów osocza ? to wynik dwudniowej barbórkowej akcji zorganizowanej wspólnie przez JSW oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Co roku o tej porze górnicy świętują Barbórkę. Pandemia koronawirusa spowodowała jednak, że tłumne biesiady i karczmy piwne nie odbędą się. Zamiast tego górnicy postanowili wziąć udział w akcji oddawania krwi i osocza.
? Na górników zawsze można liczyć, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii. Uważam, że warto pomagać chorym i potrzebującym. Przeszedłem koronawirusa i chciałabym mieć jakiś udział w pomocy innym ludziom ? mówi Łukasz Gałuszka, elektryk z Ruchu Borynia.
Dwudniowe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Zebrano 190 litrów krwi i 56 litrów osocza. W sumie – w przeprowadzonych od lipca tego roku akcjach (włącznie z akcją NSZZ ?Solidarność?) uczestniczyło 1658 osób, które oddały 568 litrów krwi oraz 102 litry osocza.
?? W związku z obostrzeniami nie możemy Barbórki obchodzić jak co roku, ale dajemy świadectwo naszego zaangażowania i prospołecznej postawy ? podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych i szef Sztabu Kryzysowego w Spółce. ? Bardzo się cieszę, że jest taki duży odzew na naszą akcję, jak trzeba pomagać, to pomagamy ? dodaje wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Najważniejszym celem akcji było zebranie jak największej ilości osocza ozdrowieńców, którym pacjenci z ciężkim przebiegiem Covid-19 będą leczeni między innymi w jastrzębskim szpitalu. Lekarze podkreślają, że przetaczanie osocza pozyskiwanego od rekonwalescentów jest metodą znaną już od wielu lat. Dotychczas ta metoda była stosowane z pozytywnym efektem przy leczeniu pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ?ptasiej? grypy A (H5N1).
? Głównym celem tej terapii jest bierne zwiększenie ilości przeciwciał we krwi osób chorych. Zawarte w osoczu przeciwciała mają za zadanie wspomóc eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Obecnie przetaczanie osocza na terenie Polski odbywa się prawnie w ramach tzw. eksperymentu leczniczego ? wyjaśnia lekarz Barbara Sosna, specjalistka chorób wewnętrznych, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. ? W naszym szpitalu osocze od rekonwalescentów przetaczamy z pozytywnymi efektami już od 28 października. W tym dniu uzyskaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej na stosowanie osocza u naszych pacjentów.
Barbórkową akcję oddawania krwi i osocza wsparli parlamentarzyści: wśród nich Ewa Gawęda, senator RP, a także poseł Grzegorz Matusiak, którzy również oddali krew.