Barbórkowo-świąteczne spotkanie rodzin górniczych Fundacji FRG 2022 rok

10 grudnia 2022 roku Fundacja Rodzin Górniczych, pomagająca rodzinom poszkodowanym w wypadkach górniczych, zorganizowała spotkanie barbórkowo-świąteczne dla swoich podopiecznych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

?Po latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19, w tym roku, w roku Jubileuszu 25-lecia Fundacji postanowiliśmy umożliwić naszym rodzinom wspólne spędzenie czasu. Integracja jest bardzo ważna w pokonywaniu traumy po tragicznym wydarzeniach, po utracie bliskiej osoby ? męża, ojca. Chcieliśmy żeby kobiety, które w tym roku straciły mężów mogły poznać się i porozmawiać z wdowami z wcześniejszych wypadków. Spotkanie było wyjątkowe, pełne słów otuchy, serdecznych życzeń, niezapomniany czas? ? opisuje wydarzenie Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.
W wydarzeniu wziął udział Podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik, który życzył rodzinom pomyślności i wytrwałości w przezwyciężaniu przeciwności losu. Piękne słowa wsparcia wygłosił też założyciel Fundacji, Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Górniczych Jerzy Markowski. Byli obecni też jako przedstawiciele Fundatorów i Rady Fundacji: Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Jerzy Janczewski, Przedstawiciel Tauron Wydobycie S.A. Mirosław Tryba, Henryk Paszcza, Dyrektor ZG Janina Marcin Nastawny, Przedstawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Łukasz Pieda.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze przy dźwiękach melodii górniczych i kolęd granych przez Orkiestrę Dętą Katowice. Wystąpił podopieczny Fundacji Piotr Holona, rozbawiając zebranych gawędą górniczą. Życzeń przedstawianych w formie wierszy było zresztą też trochę, bo wśród podopiecznych Fundacji jest wiele talentów. Wdowy przekazały Zarządowi i pracownikom Fundacji podziękowania za otrzymywane wsparcie ze strony Fundacji w formie glinianego anioła, który ma sprzyjać pomyślności w dalszej działalności Fundacji Rodzin Górniczych w kolejnych latach. Wydarzenia nie ominął też święty Mikołaj i za pośrednictwem pracowników Fundacji rozdał dzieciom paczki świąteczne.
Fundacja Rodzin Górniczych w tym roku obchodzi jubileusz działalności pomocowej na rzecz rodzin górniczych. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia ze strony władz państwowych, samorządowych, spółek węglowych, kopalń i górników. Zachęcamy do pomagania Fundacji Rodzin Górniczych.
Zbiórka Jubileuszowa 25zł na 25-lecie dostępna jest na https://www.siepomaga.pl/25-lecie-fundacji. Konto Fundacji FRG do darowizn: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611. Pracownicy kopalń i zakładów Polskiej Grupy Górniczej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks S.A., Bogdanka S.A., PG Silesia, Głównego Instytutu Górnictwa czy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego mogą bezpośrednio w swoim zakładzie w dziale zajmującym się płacami zadeklarować miesięczną darowiznę (składkę) na rzecz działalności statutowej Fundacji. Przekazane darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania w kwocie do 6% uzyskanego dochodu w rocznym zeznaniu PIT. Można też odpisywać 1% podatku na Fundację FRG ? KRS 0000127003, a nawet pomagać za darmo, robiąc zakupy on-line przez stronę fanimani.pl/fundacjafrg/.
Fundacja wspiera rodziny dotknięte tragediami górniczymi, zmagające się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi schorzeniami, samotnością w starszym wieku. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego – Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku. Podopieczni Fundacji mogą liczyć na pomoc w sfinansowaniu leczenia, rehabilitacji, nauki dzieci i młodzieży czy bieżących wydatków w przypadku trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
BM