Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe

LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2019 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 626,1 mln zł (wzrost o 21,8%), EBITDA 611,3 mln zł (+53,1%), zysk operacyjny 319,7 mln zł (+245,2%), a zysk netto 264 mln zł (+247,4%).
W samym III kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 10,0%, do 527,8 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 46,4%, do 176,9 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł o 433,6%, do 77,9 mln zł, a zysk netto był o 580,4% wyższy niż w III kwartale 2018 r. i wyniósł 66 mln zł.
Po trzech kwartałach 2019 r. Bogdanka wykonała 21,7 km wyrobisk korytarzowych, z czego 7,5 km w samym III kwartale 2019 r. Produkcja węgla handlowego wyniosła po 9 miesiącach br. ponad 7,1 mln ton, co oznacza wzrost o 4,5% rok do roku (w samym III kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,3 mln ton). Po trzech kwartałach 2019 r sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 7,1 mln ton), czyli była o 4,0% wyższa niż rok wcześniej (w samym III kwartale było to 2,3 mln ton). Średni uzysk na koniec września 2019 r. wyniósł 65,0%, wobec 60,3% przed rokiem, a w samym III kwartale br.: 64,6% (wobec 61,8% w III kwartale 2018 r).
W omawianym okresie Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 27,7?proc. udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,3%. Ok. 82% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec.
W okresie trzech kwartałów br. GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 294,7 mln zł. Największą część tej kwoty, prawie 214,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.
Wypracowanie przez LW Bogdanka tak dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, poprawie uzysku oraz wyższym cenom r/r. Zgodnie z zapowiedziami realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku ? powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka S.A.