Będą kolejne tereny dla Pszowa

To projekt na miarę kompleksowej transformacji regionu. Na terenie dawnej kopalni Anna w Pszowie powstaje nowoczesny kompleks gospodarczo-edukacyjno-społeczny. Realizacja jest możliwa dzięki udziałowi Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

W czwartek 25 kwietnia Prezes SRK Jarosław Wieszołek spotkał się z nowym Burmistrzem Pszowa Piotrem Kowolem. Tematem rozmowy była współpraca w zakresie darowizn pokopalnianych terenów i obiektów. SRK przekazała nieodpłatnie gminie do tej pory blisko 10 hektarów terenów o wartości 5 mln złotych. W planie są kolejne.
– Spółka realizuje politykę wspierania jednostek samorządu terytorialnego jako donator terenów, które mają być tą dźwignią umożliwiającą rozwój terenów pogórniczych. Jesteśmy po bardzo dobrym spotkaniu z nowym burmistrzem Pszowa. Spotkanie, które pozwoliło ustalić obszary zagospodarowania, zakreślić ramy przyszłego porozumienia – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.
W tym roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń planuje przekazanie miastu części terenu w rejonie ulic R. Traugutta i Kusocińskiego. To 11,5 ha w bezpośrednim sąsiedztwie byłej KWK „Anna”. Dodatkowo 17,5 ha SRK sprzeda prywatnym inwestorom, co wzmocni rozwój gospodarczy miasta. Celem jest spójna wizja dla całego pokopalnianego obszaru.
– Chciałbym, aby współpraca ze wszystkimi spółkami skarbu państwa była tak dobra, jak z SRK. Kopalnia „Anna” była tym, co miastu pozwalało żyć, więc teraz miasto musi też oddać „Annie” to, co od niej otrzymało. To jest taka myśl na przyszłość, że nie możemy zapomnieć o tym, z czego powstajemy i tę historię musimy kultywować. ParkAny to dla miasta strategiczna inwestycja i strategiczny pomysł. Pozwoli miastu na rozwój, na sukcesywne rozwijanie oferty inwestycyjnej, społecznej i turystycznej – tłumaczy Piotr Kowol, burmistrz Pszowa.
W 2018 roku Pszów stał się właścicielem m.in. wieży szybowej Jan (z napisem Anna) i łaźni kobiecej oraz zabytkowych zabudowań zaprojektowanych przez jednego z najsłynniejszych architektów XIX i XX wieku Hansa Poelziga. Razem 23 działki (~7,5 ha), 10 budynków i 17 budowli. Zespół zabudowań wieży szybowej Chrobry I z budynkiem nadszybia i maszyny wyciągowej oraz budynkiem stacji ratowniczej po kopalni Anna w Pszowie stanowią najbardziej okazały projekt niemieckiego architekta. Z kolei w 2020 roku SRK przekazała do miasta kolejne 2,5 hektara.
Pszów już realizuje pierwszą część projektu zagospodarowania terenów i obiektów po byłej kopalni Anna. Na ukończeniu jest rewitalizacja budynku łaźni kobiecej przy szybie Jan, gdzie powstaje biblioteka publiczna. Teraz trwają prace nad realizacją drugiej części inwestycji. Ta zakłada stworzenie w zabytkowej zabudowie kompleksu m.in. żłobka, przestrzeni dla przedsiębiorców, wystaw edukacyjnych, ścieżek edukacyjnych i przestrzeni integracji społecznej.