Bezpieczeństwo najważniejsze

Fundacja JSW wspiera straż pożarną. Efekty tego wsparcia można już zobaczyć. Jastrzębscy strażacy zawodowi zyskali zmodernizowane centrum kierowania, a ochotnicy ? specjalistyczny sprzęt i ubrania. Dziś w Jastrzębiu-Zdroju ? podczas symbolicznego Dnia Strażaka ? zaprezentowano rezultaty współpracy Fundacji JSW i Straży Pożarnej.

? Jastrzębska Spółka Węglowa to nasz sąsiad, bo siedzibę Państwowej Straży Pożarnej i JSW dzieli zaledwie kilkaset metrów. Bardzo dobrze współpracujemy i możemy na siebie liczyć ? podkreślił st. bryg. Wojciech Piechaczek, komendant miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju. To właśnie w tej jednostce, dzięki wsparciu finansowemu m.in. Fundacji JSW, udało się zmodernizować centrum kierowania, co znacząco przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców miasta, m.in. dzięki wymianie urządzeń teleinformatycznych, co poprawiło system wspomagania decyzji i koordynacji działań.
Na tym nie koniec ? Fundacja JSW wsparła zakup ubrań specjalnych i sprzętu dla ratowników wysokościowych jastrzębskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ubrania specjalnego ochrony osobistej i hełmów dla strażaków OSP Bzie.
? Mamy świadomość, że jako jeden z głównych pracodawców na tym terenie ten obowiązek, ale też chęć wspierania spoczywa na nas ? powiedziała Barbara Piontek, prezes zarządu JSW SA i Fundacji JSW. ? Ważną kwestią jest bezpieczeństwo. W naszej działalności nieraz spotykamy się z najtrudniejszymi sytuacjami, w których walczymy o ludzkie zdrowie i życie. Troska o to, co najcenniejsze jest misją, która nas łączy ?dodała.
Uroczysty apel w siedzibie PSP w Jastrzębiu-Zdroju stał się też okazją do nadania Komendzie Miejskiej złotej ?Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego? oraz podziękowania za wsparcie działalności strażaków złożonego na ręce Barbary Piontek, prezes zarządu JSW. ? Takie efekty z Jastrzębia-Zdroju pokazują dobrą tendencję, kiedy spółki Skarbu Państwa bardzo angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu z pożytkiem dla nas wszystkich ? podsumował obecny na uroczystości Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.